Tilbud

Tilbud fremsendt af AF Media har en gyldighed på 14 dage fra afsendelsesdatoen, medmindre andet er aftalt.

 

Godkendes tilbuddet er det forpligtende så snart den er bekræftet ved en skriftlig aftale. Tilsendes af AF Media. 

 

Afbestilling

Afbestilling af produktionen skal senest ske 5 hverdage før første optagelsesdag.

 

Hvis afbestilling sker mindre end 5 hverdage før, faktureres 25% af produktionens pris.

 

Hvis afbestilling sker mindre en 24 timer før, faktureres der 50% af produktionens pris.

 

Bliver optagelsen ikke aflyst, men derimod udsat, tillægges der et udsættelsesgebyr svarende til 10% af opgavens pris. Alle udgifter der evt. måtte være forbundet med udsættelsen dækkes af kunden.

 

Betaling

Betalingen skal senest foregå den dag, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdato.

 

Som udgangspunkt er forfaldsdatoen netto 8 dage efter fremsendt faktura.

 

Korrektur

Alle produktioner af AF Media inkluderer som standard et første udkast, samt 3 omgange af korrektur derefter. Yderligere korrektur er prissat ved 500,00 eks. Moms pr. påbegyndte time. 

 

Denne del af produktionen er kunden medansvarlig for at produktionen når en evt. deadline. 

 

Opbevaring af råmateriale

AF Media opbevarer råmaterialet fra et projekt i op til 3 måneder efter endt produktion. Ønskes der at materialet skal gemmes i længere tid, kan dette tilkøbes. Prisen her er fastsat til 1.000,00 eks. Moms pr. år pr. påbegyndte 500gb af projektet samlede størrelse.

 

Ved særlige aftaler kan andre betingelser gøre sig gældende. Disse skal være dokumenteret i en skriftlig aftale. 

 

AF Media er ikke ansvarlig for at råmaterialet er til rådighed til evig tid. 

 

Rettigheder og distribution

AF Medias kunder ejer brugsretten til det endelige produkt og må distribueres uden begrænsninger. 

Det er ikke tilladt at ændre/redigere/videresælge/overdrage produktet selv eller med en tredjepart. Undtagelsesvis kunden har frikøbt sig rettighederne til produktet. 

 

Et brud på ovenstående vil føre til en konventionalbod på 5.000,00 kr. 

 

AF Media ejer rettighederne til råmaterialet og det endelige produkt. AF Media har ret til at anvende produktet samt råmaterialet, som en del af sin portefølje eller til at markedsføre sig selv. 

 

AF Media må ikke videresælge eller overdrage råmaterialet til en tredjemand uden kundens skriftlige samtykke. 

 

Force Majeure

AF Media kan ikke holdes ansvarlig for en skade eller mangel på en produktion, der skyldes force majeure.

 

Kan produktet ikke leveres indenfor tidsfristen grundet forhold, som AF Media ikke kunne have forudset da tilbuddet blev fremsendt, aftales der en ny leveringsdato ved førstkommende mulighed.

Handelsbetingelser