Privatlivspolitik

Generelt

Denne privatlivspolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på 

media-af.com ("Websiden"). Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. AF Media, CVR-nr.: 40886230, AF Media er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos AF Media kan kontaktes på: Alexander.fournaise@gmail.com.

 

Hvilke slags oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

Ved henvendelser og aftaler

Ved en henvendelse oplyser man som kunne visse kontaktinformationer f.eks. navn, email, telefon eller andet. Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget intern. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller "GDPR") artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenover, er købsaftalen med dig, og behandlingen anses for at være nødvendig for at opfylde vores forpligtelser af aftalen. I den grad at vi udfører en begrænset behandling af dine personoplysninger for at kunne følge op på salget internt i vores organisation og overfor dig, har vi vurderet, at vores interesse i at gøre dette, er større end ulempen for dig. For eventuelle krav som rettes mod os, vil vi også kunne indsamle dine personoplysninger i den grad, det er nødvendigt for at kunne opfylde eller forsvare vores retslige forpligtelser.

 

Vi benytter os af værktøjer som måler og indsamler information om sessioner. Heriblandt svartider, længde af besøg, besøg af visse sider, interaktioner af siderne.

 

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Alle oplysninger som AF Media indsamler er det udelukkende AF Media der har adgang til.

Offentlig myndighed m.v.: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning.

Brug af cookies

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside.

Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at Websiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på Websiden.

 

Sletning

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

 

Dine rettigheder

  • Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

  • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug. Mange oplysninger kan du selv slette. Du kan f.eks. når som helst slette din profil hos os.

  • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

  • Det er ikke en del af AF Medias forretningsmodel at sælge data, men ønsker man at sikre sig dette ikke sker, kan man trykke på knappen nedenfor:

 

Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne databeskyttelsespolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden